This is a free Purot.net wiki
  • View:

Mäkelä Pauliina

Teen näkyväksi omaa osaamistani Yhteisömanageri Master Class vuosikurssin 2014-2015 aikana tälle sivulle.

Blogikirjoitukset Oppimassa audiovisuaalista viestintää -blogissa

Oppimispäiväkirjablogini Oppimassa audiovisuaalista viestintää täydentyi Yhteisömanageri Master Class vuosikurssi 2014-2015 aikana seuraavilla blogikirjoituksilla:

MC Somettajat - 1. kokoontuminen

Mistä Pauliinan löytää verkossa?

Yrityksen Kinda Oy:n sivustot

nettisivu http://kinda.fi/

wikissä aineistopankki https://kinda.purot.net/

Oman osaamisen näkyväksi tekeminen

SlideShare http://www.slideshare.net/PauliinaMakela

Pauliina kouluttamassa uusia yrittäjiä

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username